Табов Инженеринг ЕООД

Начало

Табов Инженеринг ООД е българско дружество, специализирано в областта на минното проектиране, минното планиране и консултации в минното дело.

В компанията работят изтъкнати минни инженери – членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, придобили своя опит в проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и ръководството на едни от най-големите минни предприятия в България – Кремиковци, Плена България, Асарел Медет, СМА Минерал Бургас Вар и други.