Табов Инженеринг ЕООД

За нас

 

Фирмата осигурява експертни съвети и решения, изискващи специализирани услуги  в областта на минното дело, минното планиране, геотехниката, водите, минните отпадъци и околната среда. Предметът на дейност на фирмата е:

  • минно проектиране
  • минно планиране
  • маркшайдерско обслужване
  • минен мениджмънт
  • взривно дело
  • минен инженеринг
  • маркшайдерство и геодезия
  • Обследване и обезопасяване на сухоземни и водни площи, замърсени с боеприпаси и взривни военни остатъци
  • утилизация и унищожаване на боеприпаси и прочистване на терени от боеприпаси и взривни военни остатъци
  • Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на открити и закрити стрелбища и стрелбищни комплекси

Фирмата притежава лиценз за проектиране и извършване на пробивно-взривни работи и специални взривни работи на територията на цялата страна. Табов Инженеринг е главен изпълнител по прочистването на територията на база Стралджа – Мараш от невзривени боеприпаси и взривни военни остатъци, вследствие на инцидента, станал на 05.06.2012. По време на операцията са прочистени и обезопасени около 50 000 м2 пътища, 250 000 м2 площадки и горски терени и са събрани и неутрализирани около 250 000 бр. невзривени боеприпаси и части от тях. През 2013 и 2014 г. фирмата е извършила над 1600 бр. контролирани взривявания – на площадка и на място, като при тези взривявания са унищожени над 150 000 бр. боеприпаси и военни остатъци, съдържащи взривно вещество от над 70 вида. През м. Май 2015 г фирмата унищожава 27 000 кг 152 мм осколочно- фугасни снаряди чрез контролирано взривяване на военен полигон. Фирмата притежава собствена школа за обучение на основен персонал по взривни работи, лицензирана от ГИТ гр. София. Дружеството разполага с необходимата материално-техническа база  и специализирано маркшайдерско оборудване и софтуер за изпълнение на дейността си. Фирмата е сертифицирана по стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.