Табов Инженеринг ЕООД

Проекти

  • Находище “Добромир Изток” – варовици – цялостен работен проект и проект за рекултивация – годишни експлоатационни проекти и проекти за извършване на взривни работи – план за управление на минните отпадъци Възложител Бургас-Вар ЕООД
  • Находище “Малко Търново” – варовици – цялостен работен проект и проект за рекултивация – годишни експлоатационни проекти и поректи за извършване на взривни работи Възложител Бургас-Вар ЕООД
  • Находище “Троица” – варовици – цялостен работен проект и проект за рекултивация – годишни експлоатационни проекти и поекти за извършване на взривни работи Възложител Вародобив ЕООД
  • Находище “Верона” – вермикулити – цялостен работен проект и проект за рекултивация – годишни експлоатационни проекти – план за управление на минните отпадъци Възложител Ойропак ООД
  • Находище “Белица” – вермикулити – цялостен работен проект и проект за рекултивация – годишни експлоатационни проекти – план за управление на минните отпадъци Възложител Волф и Мюлер Минералс България ООД
  • Находище “Побит камък” – кварцови пясъци – цялостен работен проект и проект за рекултивация – годишни експлоатационни проекти – план за управление на минните отпадъци Възложител Динел ЕООД
  • Находище “Железино” – скалооблицовъчни материали (гнайси и гранитогнайси) – цялостен работен проект и проект за рекултивация – годишен експлоатационен проект и проект за извършване на специални взривни работи – план за управление на минните отпадъци Възложител Земно строителство ЕООД
  • Находище “Козяк” – варовици за вар – цялостен работен проект и проект за рекултивация – годишен експлоатационен проект и проект за извършване на специални взривни работи – план за управление на минните отпадъци Възложител Калцит ЕООД – гр. Сливница
  • Участие на членовете на екипа в изготвяне на проекти: “Кремиковци” – желязна руда, барит, варовици, доломит и други “Козяк” – варовици “Делян” – доломити “Пуклина” – варовици за вар “Бяла вода” – мергели за цимент, глина за цимент “Белият къмък” – кварц и кварцити ”Каменна кариера Грудово” – андезит и андезитови туфи “Асарел-Медет” – медна руда ”Долни Богров – 3 ” – пясъци за строителството ”Верона” – вермикулит ”Белица” – вермикулит ”Габер” – глина за фаянс и теракот ”Пърженака” – варовици